Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Γρ. Μαρασλή 4, τ.κ. 69100, Κομοτηνή
  • +30 2531027770 Fax: +30 2531023947
  • aekomotinisbasketball@gmail.com